Het AMK is per 1 januari 2015 opgegaan in een nieuwe organisatie: 'Veilig Thuis'

  • VEILIG THUIS: advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling : www.vooreenveiligthuis.nl
  • BEL GRATIS: 0800-2000 (dag en nacht, ook in het weekend)

  /media/veilig-thuis-logo-fc-2015.png